XXX Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2017-08-02 11:39:19

W dniu 31 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2017 r.,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017-32,
  • zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rajgród, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rajgród, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  • zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rajgród. (Rajgród)
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rajgród. (Bukowo)

 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych:

Radny Czesław Karpiński poinformował o uszkodzonej drodze na ul. Kolonia Lewa.

 

Radny Adam Nietupski zapytał o projekt złożony na fotowoltaikę.

Pan Burmistrz poinformował, że złożony projekt został pozytywnie rozpatrzony.

 

Radny Florian Bekielewski zapytał Burmistrza czy interesował się tematem budowy gumowych dróg.

Pan Burmistrz poinformował, że pochyli się nad tym tematem jesienią, a jak Radni w przyszłości zadecydują, to taka droga powstanie.

 

Radny Florian Bekielewski przypomniał zebranym, że jakiś czas temu podjął temat zakupu siatek przeciwśniegowych.

 

Pan Sekretarz poinformował zebranych, iż wpłynęło pismo z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z prośbą o dofinansowanie doposażenia sal szpitalnych.

Radni po dyskusji większością głosów wydali negatywną opinię dotyczącą dofinansowania szpitala.

 

Pan Sekretarz przedstawił projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Czapliniec Bełda.

Po krótkiej dyskusji Rada nie wniosła uwag do ww. projektu.

 

Radny Marek Bućko poprosił o podsypanie poboczy przy drodze do Woźnejwsi.

 

Radny Florian Bekielewski poinformował o załamanych dwóch przepustach między Kuligami a drewnianym mostem w Ciszewie.

 

Radny Jarosław Matysiewicz poprosił o skoszenie ścieżki biegnącej od przystanku autobusowego do pomostu przy Y.C. Arcus.

Burmistrz poinformował, że przekaże prośbę do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

Radny Jarosław Matysiewicz zapytał, kiedy zostaną uregulowane stosunki wodne na ul. 1 Maja.

Burmistrz poinformował, że stosunki wodne będą uregulowane w tym roku.

 

Radny Marek Bućko wyraził pozytywną opinię o 1 numerze biuletynu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie „Nasz Rajgród” i zapytał, czy będzie to cykliczne wydawnictwo. Zasugerował również, aby ta gazeta znalazła się w każdym sklepie na terenie Gminy Rajgród.

 

Radna Helena Truszkowska zaproponowała, aby w Parku Miejskim w Rajgrodzie ustawić toi toi.

Po dyskusji Radni uznali, że trzeba szukać innego rozwiązania.


Radny Mirosław Wierzbicki nawiązując do Dni Rajgrodu, stwierdził, że jest potrzeba budowy amfiteatru i całej infrastruktury. Poinformował również, że dużym mankamentem jest brak oświetlenia i utwardzenia ścieżki prowadzącej od plaży na Górę Zamkową. Przypomniał również, że przy pomoście na działce Arcusa leży duża hałda ziemi, która szpeci krajobraz.


Burmistrz wręczył przewodniczącemu Rady, wiceprzewodniczącym Rady oraz przewodniczącym Komisji pamiątki z III Sympozjum Regionalnego. Przekazał również dyplom pamiątkowy Pani Annie Graczewskiej za udział w konkursie Sołtys Roku 2017.


 

 

Zespół ds. obsługi Rady