Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

dodano: 2017-08-02 12:58:18

Konsultacje społeczne będą trwały od 1 do 30 sierpnia br. W ramach konsultacji zbieramy plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat

W konsultacjach należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

 

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych. Takie obszary nie będą mogły zostać wyznaczone do dofinasowania ze środków unijnych.

Po zakończeniu konsultacji, zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej infrastruktury nie będą uwzględniane przy wyznaczaniu obszarów do dofinansowania w ramach III konkursu I osi priorytetowej POPC.

 

Lista obszarów białych NGA dla III konkursu w ramach I osi POPC zostanie opracowana wyłącznie na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2017 r. oraz konsultacji społecznych obszarów białych NGA.  Taki sposób określania interwencji został potwierdzony przez Komisję Europejską.

 

Plany można zgłaszać za pośrednistwem systemu SIIS:

                https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/

w zakładce 'Konsultacje'.

 

Przed wzięciem udziału w konsultacjach, koniecznie zapoznaj się z Zasadami konsultacji społecznych obszarów białych NGA, a także z Instrukcją zgłaszania planów inwestycyjnych:

                https://mc.gov.pl/files/zasady_konsultacji_spolecznych_obszarow_bialych_nga_2017_wcag.odt

                https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help-files/instrukcje/SIIS17_Instrukcja_Plany_inwestycyjne.pdf

 

Z poważaniem
Zespół SIIS