Program sterylizacji/kastracji psów

dodano: 2017-09-13 11:20:26

Urząd Miejski w Rajgrodzie informuje, że do dnia 20 grudnia 2017 r. w Gabinecie Weterynaryjnym w Grajewie, przy ul. Kopernika 27A istnieje możliwość skorzystania z usługi weterynaryjnej polegającej na zabiegu sterylizacji lub kastracji psów.

Urząd Miejski w Rajgrodzie informuje, że do dnia 20 grudnia 2017 roku w Gabinecie Weterynaryjnym, lek wet.  Krzysztof Nowicki, 19-200 Grajewo, ul. Kopernika 27A w godz. 8ºº – 17ºº, istnieje możliwość skorzystania z usługi weterynaryjnej polegającej na zabiegu sterylizacji lub kastracji psów posiadających właściciela z terenu Gminy Rajgród.

Zabieg w 80 % finansowany jest przez Gminę Rajgród i Związek Komunalny BIEBRZA. Właściciel lub opiekun psa jest zobowiązany do sfinansowania 20% kosztów zabiegu. W przypadku sterylizacji jest to kwota 36 zł, a w przypadku kastracji kwota 14 zł.

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest wypełnienie przez właściciela/opiekuna psa formularza „Wniosek o wykonanie i częściowe sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji” i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32. Formularze dostępne są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego (pokój Nr 23).

Współfinansowany przez Gminę Rajgród program sterylizacji/kastracji psów skierowany jest do właścicieli psów mieszkających na terenie Gminy Rajgród.

W załączeniu formularz wniosku, który można wydrukować i po wypełnieniu dostarczyć do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.Wzór wniosku:

Sterylizacja/kastracja-formularzReferat Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie