XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2017-10-02 08:39:39

W dniu 28 września 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej.

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy Rajgród na 2017 r.,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017-30,
  • zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rajgród, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rajgród, warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  • zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Wólka Piotrowska,
  • przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rajgród.

 

 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych:

 

Radny Mirosław Wierzbicki podczas omawiania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie stwierdził, iż idea tworzenia Centrum Produktu Lokalnego ulokowanego w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Kozłówce nie jest dobrym pomysłem. Argumentował to zbyt dużą odległością od tras uczęszczanych przez turystów i mieszkańców gminy. Stwierdził, iż lepszą lokalizacją byłoby centrum Rajgrodu (np. w okolicach Parku Miejskiego), lub budynek po byłej Szkole Podstawowej w Rajgrodzie, gdzie w przyszłości ma powstać centrum kultury. Odniósł się też sceptycznie do remontów budynków OSP w Rydzewie i w Woźnejwsi. Stwierdził, iż bezcelowe jest wkładanie pieniędzy w remont obiektów, które później stoją puste i mieszkańcy z nich nie korzystają. Podkreślił, iż jego zdaniem bardziej celowym wydatkiem byłby remont budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie, niż remont remizy w tej miejscowości.

 

Burmistrz stwierdził, że stworzenie Centrum Produktu Lokalnego będzie doskonałym wykorzystaniem budynku po byłej szkole w Kozłówce. Poinformował, iż w Lokalnej Strategii Rozwoju jest zapis o utworzeniu Centrum Produktu Lokalnego. Odnośnie remontów remiz Burmistrz zaproponował radnemu, aby miał odwagę powiedzieć te słowa mieszkańcom wsi, w których są, albo będą remontowane świetlice. Burmistrz zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są takiego samego zdania jak radny Wierzbicki. Burmistrz przedstawił zebranym porównanie wydatków na inwestycje w Rajgrodzie, a poniesione w sołectwach.

 

Radna Joanna Rydzewska poinformowała, iż po obfitych deszczach na drodze Miecze – Rydzewo utworzyło się wiele dziur, które zagrażają bezpieczeństwu jazdy. Poinformowała też, że nie palą się latarnie w Rydzewie. Poprosiła o interwencję z Zakładu Energetycznego.

 

Radny Florian Bekielewski zaapelował o naprawę drogi w Ciszewie do mostu, zapytał też, kiedy będzie pomalowana wiata przystankowa.

 

Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie będzie rozmawiał na temat dróg powiatowych z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Janem Połonowiczem. Poinformował, iż wiata przystankowa zostanie pomalowana w najbliższych dniach.

 

Radny Stanisław Król zapytał, czy będą środki na budowę przydomowych oczyszczalni.

 

Burmistrz poinformował, iż w PROW Gmina Rajgród jest na 33 miejscu i musi poczekać na zwiększenie środków.

 

Sołtys wsi Czarna Wieś Eugeniusz Kostrzewski zapytał, kiedy będą przycięte gałęzie przy drodze we wsi, autobus, który dowozi dzieci ma trudności z przejazdem, gdyz gałęzie zaczepiają o szybę autokaru.

 

Pan Burmistrz poinformował, że zostanie to wykonane.


Burmistrz wręczył byłemu sołtysowi wsi Wólka Piotrowska grawerton i podziękował za dobrą współpracę. Pan Jan Polkowski z dniem 18 września br. przestał pełnić funkcję sołtysa.


 

Zespół ds. obsługi Rady