Konferencja podsumowująca projekty OPS

dodano: 2017-11-29 13:23:27

W dniu 27 listopada br. w trakcie trwania XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie zorganizowana została konferencja podsumowująca projekty

„Przemocy Mówimy NIE!” oraz „SENIORZY-BEZPIECZEŃSTWO-EDUKACJA” Poprawa bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym z terenu Gminy Rajgród Rządowy program ograniczania przestępczości  i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Spotkanie odbyło się w budynku Yacht Club „Arcus” w Rajgrodzie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, okolicznych szkół i placówek społeczno-kulturalnych (dyrektorzy i pedagodzy) oraz seniorzy z Klubu „Stokrotka”.


Pierwsza część spotkania poświecona była projektowi pt. „Przemocy Mówimy NIE!”. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie – Pani Joanna Katarzyna Hader podziękowała Partnerom za wsparcie i zaangażowanie w realizację projektu oraz podsumowała osiągnięte działania i rezultaty w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. (warsztaty edukacyjne dla rodziców, festyn rodzinny propagujący kształtowanie właściwych postaw i wzorców wychowawczych). Następnie zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych badań wśród uczniów i osób dorosłych dotyczące skali zjawiska przemocy na terenie Gminy Rajgród. Kolejnym punktem spotkania była prelekcja pt. „Czyją twarz ma przemoc” wygłoszona przez Panią Monikę Winiarską - nauczyciela akademickiego, pedagoga oraz terapeutkę.


Dalsza część konferencji dotyczyła podsumowania projektu „SENIORZY-BEZPIECZEŃSTWO-EDUKACJA” Poprawa bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym z terenu Gminy Rajgród Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Zaprezentowano również działania, które posłużyły osiągnięciu celu głównego projektu tj. zwiększeniu bezpieczeństwa seniorów na obszarze Gminy Rajgród. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia z zakresu działalności profilaktycznej w obszarze ogólnie pojętego bezpieczeństwa oraz wydano broszury informacyjne z zakresu bezpiecznych zachowań wśród seniorów. Opracowano szczegółową diagnozę na temat zagrożeń i stanu bezpieczeństwa oraz realnych potrzeb z jakimi borykają się osoby starsze z terenu Gminy Rajgród. Przedstawiono wyniki z ewaluacji programu, z którego wynika iż większość ankietowanych ocenia wysoko poziom poczucia bezpieczeństwa panujący w środowisku lokalnym oraz skuteczność działań podejmowanych na rzec jego wzrostu.


Następnie miała miejsce debata lokalna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”, w której  funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji Grajewie omówili funkcjonowanie i zachęcali do korzystania z aplikacji mobilnych takich jak: „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, „Moja komenda” oraz Programu „Dzielnicowy bliżej nas”.


Podczas konferencji zebranym seniorom wręczono certyfikaty uczestnictwa  w projekcie oraz osobiste alarmy kieszonkowe, ułatwiające odstraszanie sprawcy. Burmistrz Rajgrodu wraz z Kierownik OPS w Rajgrodzie przekazali listy z podziękowaniami za zaangażowanie w realizację projektu oraz efektywną współpracę Partnerom Programu tj. Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie oraz Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Grajewie.

 

 

                                                                                                                            Anna Kowalewska

                   Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie