Nowe regulacje prawne w zakresie funkcjonowania kąpielisk

dodano: 2017-12-04 12:47:33

Informujemy, że od dnia l stycznia 2018 r. obowiązywać będzie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566), która wprowadza w życie istotne zmiany w zakresie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,

które mają zastąpić obecne miejsca wykorzystywane do kąpieli.

Zgodnie z art. 39 ust l nowej ustawy Prawo wodne miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nie będą mogły być organizowane na dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz będą uchwalane przez rady gmin. Proces formalny tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli został zmieniony. Tak jak w przypadku kąpielisk nową ustawa obliguje organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli do zgłoszenia tego miejsca.

W myśl przepisów art. 37 ust. 3 - organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy zobowiązany jest do zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których chce utworzyć kąpielisko, zaś art. 39 ust. 2 - organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Zwracamy uwagę, że kluczową rolą w zarządzaniu kąpieliskiem jest badanie jakości wody. W przypadku chęci utworzenia kąpieliska organizator musi wykonać o dwa badania jakości wody więcej niż organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Jednocześnie należy pamiętać, że zarówno organizator kąpieliska jak i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli musi wykonać pierwsze badanie jakości wody nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.

Ponadto należy zauważyć, iż minimalne wymagania dotyczące wyposażenia obszarów wodnych określone są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. poz. 261).

 

Szczegóły w załącznikach:

Referat Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie