Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Rajgrodzie

dodano: 2017-12-07 12:43:36

W dniu 30 listopada br. podpisano protokół odbioru końcowego zadania polegającego na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie.


belka UE.png


Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w Rajgrodzie powstał nowoczesny, w pełni zautomatyzowany obiekt, który zastąpił starą, awaryjną i nieefektywną oczyszczalnię komunalną.

Zakres zadania obejmował budowę nowego bioreaktora, wiaty magazynowej osadu odwodnionego, zbiornika uśredniającego, punktu zlewczego ścieków dowożonych, kontenerowej stacji odwadniania osadów, sitopiaskownika, wyposażenie ( w tym maszyny i urządzenia), połączenia między obiektami oraz remont budynku obsługi.

Nowa oczyszczalnia pozwoli w przyszłości  na wzrost liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. Realizacja zadania przyczyni się z pewnością do poprawy jakości oczyszczonych ścieków, a jednocześnie do zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych oraz strat wody.

Wartość robót budowlanych wyniosła 5 980 260,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 3 099 525,00 zł


Referat Inwestycji i Rozwoju

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie