Projekt Agencji ARES pt. "Nauka i praca naszą przyszłością"

dodano: 2018-02-13 09:13:07

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach od 1 stycznia 2018 roku realizuje projekt „Nauka i praca naszą przyszłością” (nr WND.POWR.01.02.01-20-0006/17). Obecnie prowadzony jest nabór do projektu.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach od 1 stycznia 2018 roku realizuje projekt „Nauka i praca naszą przyszłością”  (nr WND.POWR.01.02.01-20-0006/17). Obecnie prowadzimy nabór do projektu.

Projekt skierowany jest do:

osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących powiat: grajewski, suwalski, augustowski, sejneński i moniecki.

 

W ramach projektu uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:

  1. Doradztwo zawodowe (indywidualne).
  1. Kursy/ Szkolenia: kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierowcę ciągnika siodłowego (kat. C+E), szkolenie kwalifikacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji komputerowych ECDL Base, szkolenie kwalifikacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji z języka angielskiego na poziomie TELC A1

(ZA UCZESTNICTWO PRZEWIDZIANE JEST STYPENDIUM SZKOLENIOWE)

  1. Pośrednictwo pracy (indywidualne)
  1. Płatne staże zawodowe (7 m-cy/os.)

 

Realizacja wsparcia zaplanowanego w projekcie (np. doradztwo zawodowe, staż zawodowy) możliwa na terenie miejsca zamieszkania Uczestnika/czki projektu.


Emilia Truszkowska

Kierownik projektu „Nauka i praca naszą przyszłoscią”

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S. A. w Suwałkach

Osiedle II 6A; 16-400 Suwałki

tel. 87/566-20-55

e-mail: emilia.truszkowska@ares.suwalki.pl

www.ares.suwalki.pl

Załacznik:

Informacja plakat