Otwarcie remizy i świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi

dodano: 2018-02-13 13:39:36

Dnia 11 lutego 2018 r. w towarzystwie znamienitych gości, kolegów i koleżanek z pozostałych jednostek OSP, rodzin, przyjaciół oraz mieszkańców Woźnejwsi dokonało się długo oczekiwane otwarcie remizy i świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi.

“Jeśli chcesz zbudować statek,

nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli drzewo,

 przygotowali narzędzia,

nie przydzielaj zadań i pracy,

lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim,

bezkresnym morzem”

Antoine de Saint-Exupery


Dnia 11 lutego 2018 r. w towarzystwie znamienitych gości, kolegów i koleżanek z pozostałych jednostek OSP, rodzin, przyjaciół oraz mieszkańców Woźnejwsi dokonało się długo oczekiwane otwarcie remizy i świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi, kolejnej inwestycji w Gminie Rajgród.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w miejscowej kaplicy sprawowana przez Księdza Dziekana Hieronima Mojżuka - proboszcza Parafii pw. NNMP w Rajgrodzie. Dalsza część uroczystości odbyła się przy remizie OSP w Woźnejwsi.

Gości powitał Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki i przedstawił informację o inwestycji, w ramach której przebudowano budynek remizy i świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi.

Następnie głos zabrali: Pan Kazimierz Gwiazdowski - Poseł na Sejm RP, Pan Stefan Krajewski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Pan Jacek Piorunek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Oficjalną część uroczystości zakończyło poświęcenie remizy i świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi przez Księdza Dziekana Hieronima Mojżuka.

Symboliczną wstęgę przed nowoczesnym budynkiem przecięli wspólnie: Pan Ireneusz Gliniecki - Burmistrz Rajgrodu, Pan Kazimierz Gwiazdowski - poseł na Sejm RP, Pan Stefan Krajewski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pan Jacek Piorunek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Mieczysław Bagiński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Ksiądz Dziekan Hieronim Mojżuk, Pan Piotr Milewski - Sekretarz Gminy Rajgród, Pan Stanisław Król i Pan Marek Bućko - radni Rady Miejskiej w Rajgrodzie, Pan Jan Jasiński - Prezes OSP Woźnawieś, Pan Marian Sienkiewicz - sołtys sołectwa Woźnawieś I, Pani Alicja Matysiewicz - sołtys sołectwa Woźnawieś II, Pan Marek Kostrzewski - Prezes Miejsko-Gminnego Oddziału OSP RP, Pani Anna Lotkowska - pracownik Referatu Inwestycji UM w Rajgrodzie, Pan Daniel Przestrzelski - dyrektor ds. technicznych w firmie Domhal.

Inwestycję wykonywano w dwóch etapach. Etap I - obejmował sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowego budynku garażu  wraz z łącznikiem w technologii tradycyjnej. Całkowita wartość zadania wyniosła 291 358,22zł, dofinansowane ze środków Komendy Głównej PSP - 70 000zł, dotacja z budżetu Gminy Rajgród - 221 358,22 zł.

Etap II - polegał na przebudowie i dociepleniu budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi. Całkowita wartość zadania wyniosła 330 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 150 000 zł, środki budżetu gminy - 180 000 zł.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 621 358,22 zł z czego środki zewnętrzne to 220 000 zł, środki budżetu gminy: 401 358,22 zł.


Anna Rutkowska

Urząd Miejski w Rajgrodzie