Podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dróg w Rajgrodzie

dodano: 2018-03-01 10:29:10

Gmina Rajgród rozpoczyna realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie” dofinansowanego ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zadanie w swoim założeniu ma na celu poprawę warunków drogowych na ulicach Jaćwieskiej, Zabielskiego, Powstańców i Piastowskiej w Rajgrodzie, jak również zespolenie układu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 61 w Rajgrodzie. Realizacja zadania przyczyni się do radykalnej poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

 

Dnia 28 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie została zawarta umowa na realizację ww. zadania z Konsorcjum firm:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo,
  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.,  ul. Robotnicza 4, 19-200 Grajewo

wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

Konsorcjum reprezentowała Pani Dorota Kulikowska – Prezes PHU „UNIROL” i Z-ca Prezesa Zarządu PDM „UNIDROG” Sp. z o.o.

 

Na przebudowę ww. ulic Gmina Rajgród otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 519 384,20 zł.

Umowa z wykonawca robót opiewa na kwotę 3 590 006,07 zł brutto.

 

Zakończenie przebudowy  ulic Jaćwieskiej, Zabielskiego, Powstańców i Piastowskiej w Rajgrodzie zaplanowano na koniec września 2018 r.

 

W trakcie wykonywania robót budowlanych mogą pojawić się utrudnienia w ruchu, za co przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Referat Inwestycji i Rozwoju