Pomoc żywnościowa 2014-2020

dodano: 2018-05-11 11:05:53

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie informuje, iż przystąpił do realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018,

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.05.2018- 30.06.2018.

OPS w Rajgrodzie przewiduje dystrybucję żywności w Podprogramie 2018: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Suwałkach  do Organizacji Partnerskich Lokalnych – Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie,  który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie  w formie paczek żywnościowych.
 2. Paczka żywnościowato minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu.
 3. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l;
  20. miód wielokwiatowy 0,4 l
  21. kabanos wieprzowy 0,36 kg
 4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy o ubieganie się po pomoc do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, przy ul. Warszawskiej 9,

 lub pod nr tel.: (86) 272-18-45.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie, ul. Szkolna 24.

 

Załączniki:

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                          w Rajgrodzie

                                                                                                     Joanna Katarzyna Hader