Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2018r.

dodano: 2018-05-15 10:52:11

Na podstawie art 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Rajgrodu podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Na podstawie art 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723). Burmistrz Rajgrodu podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:

 

1) Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 19 – 206 Rajgród, ul. Warszawska 32/22, otrzymuje środki finansowe w wysokości 15.000 zł na realizację zadania publicznego w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (tytuł zadania: Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja działalności kulturalnej w gminie Rajgród na łamach „Rajgrodzkich Ech”),

 

2) Stowarzyszenie Yacht Club „Arcus” w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Mazowiecka 1/30 – Integracyjny Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, 19-206 Rajgród, ul. Szkolna 7a, otrzymuje środki finansowe w wysokości 2.000 zł na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tytuł zadania: „Organizacja na terenie Gminy Rajgród otwartych regat żeglarskich skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych”),

 

3) Stowarzyszenie Rowerowe „RAJTEAMRAJGRÓD”, 19-206 Rajgród, ul. Zabielskiego 6/33 otrzymuje środki finansowe w wysokości 5.000 zł na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tytuł zadania: „Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego).

 

4) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi „Mediator” w Kosówce, Kosówka 42,  19-206 Rajgród otrzymuje środki finansowe w wysokości 2.000 na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (tytuł zadania: „Sztuka artystyczna wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej”),

 

5) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Nadzieja” w Rajgrodzie, Tama 9/1, 19-206 Rajgród, otrzymuje środki finansowe w wysokości 2.000 zł na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (tytuł zadania: „Piknik z Nadzieją”),

 

6) Stowarzyszenie nad Jegrznią, Woźnawieś 85, 19-206 Rajgród, otrzymuje środki finansowe w wysokości 2.000 zł na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (tytuł zadania: „Z kulturą za Pan Brat”),

 

7) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biebrza, Biebrza, ul. Lipowa 21/16, 19-206 Rajgród otrzymuje środki finansowe w wysokości 1.900 zł na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (tytuł zadania: „Organizacja pikniku rodzinnego”).


Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki