Rodzina 500 plus - okres zasiłkowy 2018/2019

dodano: 2018-06-29 11:13:28

Od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć nowy wniosek na świadczenie wychowawcze rodzina 500 plus drogą elektroniczną a od 1 sierpnia 2018 r. w formie tradycyjnej na okres zasiłkowy 2018/2019.

Wnioski składać należy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ulica Warszawska 9 osobiście bądź jest możliwość za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: E-wniosek, za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Założenia programu pozostają bez zmian. Świadczenie nadal będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Kryterium dochodowego by otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko w rodzinie 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne każde kolejne niezależnie od dochodu. W nowym okresie zasiłkowym pod uwagę będzie brany dochód za 2017 rok.

 

W  przypadku wyliczania dochodu na pierwsze dziecko do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

 

Resort podkreśla, że gdy organy właściwe do weryfikacji wniosków będą miały wątpliwości co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad.

 

OPS Rajgród

Piotr Szymanowski