Egzamin na przewodnika po Biebrzańskim Parku Narodowym

dodano: 2018-11-07 09:21:18

Biebrzański Park Narodowy informuje, że w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie egzaminu dla osób zainteresowanych uzyskaniem "Zezwolenia Dyrektora BbPN na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym".

Egzamin odbędzie się podczas dnia wykładowego 67. Wszechnicy Biebrzańskiej, w sobotę 08 grudnia 2018 r (w godzinach porannych).

Zakres tematyczny będzie obejmował udostępnianie turystyczne BbPN (infrastruktura, topografia, znajomość przepisów Parku), przyrodę BbPN oraz historię i dziedzictwo kulturowe związane z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, są proszone o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: it@biebrza.org.pl do dnia 03.12.2018 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą uwzględniane.

Egzamin jest bezpłatny, a pierwsza opłata za wydanie zezwolenia na dany rok kalendarzowy (100 zł.) będzie je aktywowała zarówno na 2018 jak i 2019 rok.

 

Więcej:

https://www.biebrza.org.pl/plik,4400,zarzadzenie-2018-8-ws-przewodnikow-turystycznych-oraz-zezwolen-na-wykonywanie-uslug-przewodnickich-po-bbpn-pdf.pdf

Zgodnie z art. 22. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2017.0.1553 t.j.), przewodnikiem miejskim lub terenowym lub pilotem wycieczek może być osoba, która ukończyła 18 lat, nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Wiele informacji, pomocnych w przygotowaniu się do egzaminu, znajdą Państwo na stronie internetowej www.biebrza.org.pl, w folderach i przewodnikach do ścieżek edukacyjnych, a także w aktualnych mapach parku, jak np.:

- Biebrzański Park Narodowy (Atikart) - ISBN 978-83-89834-61-4,

- Bagna Biebrzańskie - basen południowy od Osowca do ujścia, TD Mapy 2016 - ISBN 978-83-88859-77-9.

Listę przydatnych wydawnictw zawiera także załączona bibliografia.

Relacje z poprzednich edycji egzaminu:

https://www.biebrza.org.pl/21,aktualnosci-turystyczne?tresc=6364#akapit_3000

https://www.biebrza.org.pl/21,aktualnosci-turystyczne?tresc=5376#akapit_2657

https://www.biebrza.org.pl/2,aktualnosci-parku?tresc=4204#akapit_2134

 

Szczegóły w najbliższym czasie.

 

Literatura - egzamin na przewodnika po BbPN.pdf

PRZYRODNICZA BIBLIOGRAFIA KOTLINY BIEBRZAŃSKIEJ.pdf 

Źródło:

Biebrzański Park Narodowy