Konferencja Przemocy Mówimy Nie! Edycja 2018

dodano: 2018-11-08 13:17:16

Dnia 23.10.2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się konferencja Przemocy Mówimy Nie!

w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie Pani Joanna Katarzyna Hader przywitała zaproszonych gości oraz przedstawiła  założenia projektu Przemocy Mówimy Nie! Edycja 2018.

Zaproszenie na konferencję przyjęli przedstawiciele  rożnych instytucji tj.  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie, Posterunku Policji w Rajgrodzie, Komendy Powiatowej w Grajewie, Służby Zdrowia, dyrektorzy szkół, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych oraz psycholodzy i pedagodzy szkolni.

Po przywitaniu gości  przez Panią Kierownik następnie głos zabrała  Pani Edyta Zalewska – pracownik PCPR w Grajewie, która omówiła program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Grajewie st. sierżant  Pani Sylwia Gosiewska przedstawiła  statystykę zjawiska przemocy  za rok 2017 na terenie powiatu grajewskiego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Rajgród.

Kolejnym punktem konferencji była prelekcja pt. „ Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc” wygłoszona przez Panią Beatę Andruczuk- psychoterapeutę, terapeutę rodzin, Prezesa  Fundacji EGO.

Pani Beata poprowadzi również w ramach projektu w warsztaty dla rodziców z terenu gminy Rajgród w zakresie propagowania i kształtowania prawidłowych wzorców oraz zapobiegania powielaniu  złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, których termin przewidywany jest w połowie listopada.

Na koniec spotkania opracowany został list intencyjny z koalicjantami na rzecz realizacji projektu  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dziękujemy  wszystkim uczestnikom za przybycie na  konferencję i poświęcony czas.

 

Anna Matysiewicz

Specjalista Pracy Socjalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie