Pomoc żywnościowa

dodano: 2018-11-08 13:33:52

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie informuje, iż przystąpił do realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2018


Logotypy.png

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień  2018 –czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Suwałkach  do Organizacji Partnerskich Lokalnych – Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie,  który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie  w formie paczek żywnościowych.
 2. Paczka żywnościowato minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu.
 3. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
  1. groszek z marchewką 3,6 kg,
  2. fasola biała 3,6 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,6 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,8 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 3 kg,
  9. kasza gryczana 1,5 kg,
  10. herbatniki maślane 0,8 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. Gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l;
  20. miód wielokwiatowy 0,4 l
  21. kabanos wieprzowy 0,36 kg
 4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy o ubieganie się po pomoc do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, przy ul. Warszawskiej 9,

 lub pod nr tel.: (86) 272-18-45.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie, ul. Szkolna 24.

 

 Do pobrania:

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rajgrodzie

Joanna Katarzyna Hader