Sprawozdanie z konsultacji społecznych

dodano: 2018-11-15 08:17:11

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 398/18 z dnia 29 października 2018 r. konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od dnia 29 października 2018 r. do dnia 14 listopada 2018 r.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.


Marcin Wielencej

Referat organizacyjny UM w Rajgrodzie