Warsztaty dla rodziców „Jak kochać i wymagać”

dodano: 2018-11-23 08:06:07

„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…” Janusz Korczak

Nie sztuką jest dziecko począć i urodzić, sztuką jest je wychować na szczęśliwego, mądrego i dobrego człowieka. Nikt nie rodzi się rodzicem idealnym, z gotową receptą na wychowanie.

Być dobrym rodzicem nie znaczy pozwalać na wszystko, obsypywać prezentami, ulegać kaprysom - być dobrym rodzicem to być z dzieckiem, towarzyszyć w zabawie, uczyć zasad i pokazywać świat.  

Z tych  powodów już po raz drugi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejgrodzie zorganizowaliśmy  bezpłatne warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych i komunikacji
w rodzinie.   Cykl warsztatów odbywał się w dniach 13-16.11.2018r. , w którym uczestniczyło 15 rodziców  z terenu Naszej gminy. Tematy poruszane na zajęciach były różnorodne, a należały do ich:

  • ŚWIAT EMOCJI DZIECKA I RODZICA, gdzie rodzice dowiedzieli się  jak wspierać dziecko, aby radziło sobie ze swoimi emocjami (złością, smutkiem, lękiem…) a także jak mówić dziecku o swoich własnych uczuciach (irytacji, zmęczeniu, złości…).
  • SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ W RODZINIE. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,  zachęcanie dziecka do współpracy. Rodzice odpowiedzieli na pytaie: Dlaczego ważna jest konsekwencja w wychowaniu? Oraz jak  wyrażać oczekiwania i ograniczenia,   aby były przez dziecko respektowane.
  • SAMODYSCYPLINA ZAMIAST KARY czyli modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka. Czemu służy ustalanie dziecku granic? Jak zachować się, kiedy dziecko łamie zasady. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, czyli jak znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie osoby w rodzinie .
  • SAMODZIELNOŚĆ Jak zachęcić dziecko do samodzielności. Mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
  • UWALNIANIE DZIECKA OD NARZUCONYCH MU RÓL W DOMU I SZKOLE Płaczek? Złośnik? Leniuch? Niezdara? – jak nasze myślenie o dzieciach determinuje ich zachowanie. Uwalnianie siebie i dzieci od ograniczającego funkcjonowania w rolach.
  • POCHWAŁY Jak chwalić dziecko, czyli jak pomóc mu w zbudowaniu pozytywnego i realistycznego obrazu siebie oraz jak umacniać w nim wiarę we własne możliwości.

Warsztaty poprowadziła  Beata Andruczyk – magister psychologii, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. Biegła sądowa w zakresie psychologii, certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prezes Fundacji EGO, w której prowadzi diagnozę w zakresie przemocy , terapię indywidualną, terapię par, małżeństw i rodzin oraz warsztaty psychoedukacyjne.

Organizacja warsztatów  była jednym z celów projektu  „PRZEMOCY MÓWIMY NIE!!! Edycja 2018  dofinansowanego w ramach Programu Osłonowego  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Joanna Katarzyna Hader

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie