II Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2018-12-03 09:23:13

W dniu 30 listopada br. miała miejsce II Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rajgród,
  • uchylenia uchwały;
  • przyjęcia programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rajgrodu.

 

W obradach uczestniczył nowo wybrany Wicestarosta Powiatu Grajewskiego- Tomasz Cebeliński. Poinformował, iż ma nadzieję na dobrą współpracę samorządów w nowej kadencji 2018-2023. Interesem powiatu jest, aby potrzeby gminy w zakresie współfinansowania wspólnych inwestycji, zamierzeń, stały się również ideą powiatu grajewskiego. Zapewnił, że współpraca nie ograniczy się jedynie do obecności na sesjach Rady Miejskiej w Rajgrodzie, ale będzie to pięcioletnia współpraca.  Życzył powiatowi oraz gminie, aby relacje były jak najbardziej rzeczowe i konstruktywne.

Zebranym przedstawiono również informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/18.


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2017_2018.pdf


 

Natalia Pogorzelska
Biuro Rady