Przemocy mówimy NIE! Edycja 2018 – Konferencja podsumowująca

dodano: 2018-12-29 07:36:42

W dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Przemocy Mówimy NIE! Edycja 2018”.

Po uroczystym otwarciu konferencji i powitaniu zaproszonych gości, głos zabrała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie – Pani Joanna Katarzyna Hader, która podziękowała Partnerom za wsparcie i zaangażowanie w realizację projektu oraz podsumowała osiągnięte działania i rezultaty w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. tj. warsztaty edukacyjne dla rodziców, festyn rodzinny propagujący kształtowanie właściwych postaw  i wzorców wychowawczych.) Nowością w tegorocznej edycji programu były warsztaty skierowane dla uczniów klas VII,VIII oraz III gimnazjum w każdej z gminnych szkół z zakresu przeciwdziałania przemocy, na których zostały poruszone zagadnienia:  mity i stereotypy na temat przemocy domowej, dzieci  jako świadkowie  przemocy domowej, bezpieczna randka, gdzie szukać pomocy,  komunikowanie bez użycia siły.

Następnie zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych badań wśród uczniów  i osób dorosłych dotyczące skali zjawiska przemocy na terenie Gminy Rajgród. Zgodnie   z uzyskanymi danymi wynika, że problem występowania przemocy w środowisku szkolnym czy domowym na terenie lokalnej gminy ma miejsce. Z przeprowadzonych badan wynika, iż ok.  50% świadkiem przemocy. Stwierdzono, że skuteczne działania mogą faktycznie pomóc w zwalczaniu problemu stosowania przemocy w domach, szkołach, oraz najbliższym otoczeniu.

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja pt. „Kochać zbyt mocno” wygłoszona przez Panią Beatę  Andruczuk – magister psychologa, psychoterapeuty, terapeuty rodzin, biegłej sądowej w zakresie psychologii, certyfikowanej specjalistki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście, przedstawiciele Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej w Grajewie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz okolicznych szkół i placówek społeczno- kulturalnych (dyrektorzy i pedagodzy).

Projekt „Przemocy Mówimy NIE” współfinansowany był przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dzięki pozyskanym środkom Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie zakupił ulotki oraz plakaty o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dokonano dodruku  „Poradnik Dobrego Rodzica”, zawierający praktyczne wskazówki dotyczące budowania prawidłowych relacji rodzic -dziecko. Publikacje są bezpłatnie udostępniane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie dla wszystkich chętnych.

 

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 25. 940,00 zł , z czego dotacja przyzna z Ministerstwa wyniosła 20 000,00 zł, zaś środki  własne  Gminy Rajgród  to kwota  5 940,00 zł.


Joanna Katarzyna Hader

Kierownik  Ośrodka  Pomocy Społecznej

w Rajgrodzie