Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP - Opartowo

dodano: 2019-01-25 07:29:15

Obwieszczenie Burmistrza Rajgrodu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Rajgród – tereny przyległe do Jeziora Rajgrodzkiego w rejonie Opartowa

Treść obwieszczenia - na stronie BIP urzędu < kliknij link >


Beata Kotarska

Urząd Miejski w Rajgrodzie