IV Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2019-02-01 07:43:55

31 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie miała miejsce IV Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.


Podczas obrad podjęto uchwały w sprawach:

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 • zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019-32,
 • powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą
  w Dolistowie Starym zadania Gminy Rajgród w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rajgród umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 • zmieniająca uchwały w sprawie statutów sołectw,
 • zarządzenia wyborów organów sołectw w Gminie Rajgród,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury
  w Rajgrodzie,
 • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rajgrodzie na 2019 r.,
 • sprzedaży w trybie bezprzetargowym, dotychczasowemu najemcy lokalu nr 6 przy ul. Warszawskiej 24 w Rajgrodzie, znajdującego się w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

W trakcie obrad przyjęto plan pracy Rady Miejskiej w Rajgrodzie na 2019 r. oraz przedstawiono plan pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Rajgrodzie na 2019 r.

 

W obradach uczestniczył Jacek Kuczyński- pracownik Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, który od stycznia 2019 r. w każdy poniedziałek w godzinach 8:00- 14:00 będzie udzielał porad rolniczych mieszkańcom Gminy Rajgród. Przekazał zebranym najistotniejsze informacje rolnicze z prośbą o przekazanie zainteresowanym osobom m. in. dopłaty obszarowe, zwrot podatku akcyzowego.

 



Natalia Pogorzelska
Biuro Rady
Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie