Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół 2017/2018

dodano: 2019-03-05 07:53:33

W dniu 25 lutego 2019 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie z udziałem Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego, władz samorządowych powiatu grajewskiego i gmin, dyrektorów szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego

dokonano podsumowania powiatowego współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2017/2018. Bardzo dobrze w rywalizacji sportowej szkół w minionym roku szkolnym zaprezentowała się Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie, która w klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej zajęła II miejsce w powiecie /I lokata w klasyfikacji chłopców oraz IV w klasyfikacji dziewcząt/, natomiast w klasyfikacji generalnej Igrzysk Dzieci szkoła zajęła IV miejsce w powiecie /II lokata w klasyfikacji chłopców oraz VI w klasyfikacji dziewcząt/. Dyrektor szkoły – p. Andrzej Graczewski oraz nauczyciele – p. Jan Modzelewski, p. Sebastian Miller z rąk Burmistrza Rajgrodu – p. Ireneusza Glinieckiego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej – p. Anny Graczewskiej otrzymali puchary ufundowane przez  starostę grajewskiego.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie

Andrzej Graczewski