Zwrot podatku akcyzowego - informacja

dodano: 2019-03-14 10:55:09

W związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 marca 2019 r. w sprawie zmian związanych z wejściem w życie 6 marca br. ustawy z 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego...

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. 428) informuję: o wydłużeniu w 2019 r. dla wszystkich producentów rolnych pierwszego terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do dnia 31 marca 2019r, W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym terminie:

  1. Zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019r.
  2. Wypłata zwrotu podatku następuje w terminie od 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.


Sylwia Czaplicka

Urząd Miejski w Rajgrodzie