Komunikat od GDDKiA dla mieszkańców Gminy Rajgród

dodano: 2019-04-02 12:14:34

GDDKiA rejon w Augustowie stwierdza liczne naruszenia granicy pasa drogowego grogi krajowej nr. 61 poprzez zaorywanie, zasiewanie oraz wygradzanie pastwisk a także poucza, że zabronione jest...Załącznik:

Skan pisma od gddkia.pdf


Grzegorz Karulski

Urząd Miejski w Rajgrodzie