Kolektory słoneczne - zapisy

dodano: 2019-04-15 11:31:26

Informujemy, że mieszkańcy miasta i gminy Rajgród zainteresowani montażem zestawu solarnego na swoim budynku mieszkalnym nadal mają możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Gmina Rajgród realizuje projekt pn. „Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działania 5.1., który obejmuje zakup i instalację zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane montażem instalacji solarnej na swojej nieruchomości do zgłaszania zainteresowania udziału w projekcie.

Planowany jest zakup i montaż dwóch rodzajów zestawów solarnych:

  • 3 panele + zbiornik 300 l + mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 0,25 kWp – wkład własny: 6 994,40 zł
  • 4 panele + zbiornik 400 l + mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 0,25 kWp – wkład własny: 7 805,08 zł

 

WAŻNE! W budynku mieszkalnym, w którym jest planowany montaż zestawu solarnego nie może być prowadzona działalność gospodarcza. Instalacje solarne nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej - przeznaczone mogą być wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, tel. (86) 272 19 58.


Anna Drapczuk

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju