VII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2019-05-31 07:33:42

30 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie miała miejsce VII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019-32,
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Rajgród - tereny przyległe do Jeziora Rajgrodzkiego w rejonie Opartowa,
  • określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  • wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta Rajgród.

 

Natalia Pogorzelska

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie