I posiedzenie Komisji Okręgowej Nr 35 w Rajgrodzie

dodano: 2019-06-17 12:01:03

W dniu 17 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Okręgowej Nr 35 w Rajgrodzie w wyborach rad powiatowych izb rolniczych.

Komisja Okręgowa Nr 35 w Rajgrodzie została powołana uchwałą Komisji Wojewódzkiej z dnia 10 czerwca 2019 r.

Skład Komisji wraz z pełnionymi funkcjami:

  1. Anna Graczewska – Przewodnicząca.
  2. Janina Bagińska – Zastępca Przewodniczącego.
  3. Piotr Milewski – Sekretarz.
  4. Bogumiła Chomiczewska – Członek.
  5. Karol Krzyżanowski – Członek.

 

Wybory do izb rolniczych odbędą się 28 lipca 2019 r., głosowanie odbywać się będzie w godz. 8:00 – 18.00.

 

Gmina Rajgród stanowi jeden okręg wyborczy, lokal komisji wyborczej znajduje się w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32 (w budynku Urzędu znajduje się również siedziba Okręgowej Komisji).

 

Zgłoszenia kandydatów na delegatów przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie do dnia 5 lipca 2019 r. (piątek) w godz. 7.00 – 15.00 – pok. nr 12.

 

Formularze zgłoszeń, upoważnień, list podpisów i innych niezbędnych dokumentów są dostępne na stronie internetowej www.pirol.pl w zakładce Wybory do Izb Rolniczych – Rejestracja kandydatów lub w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory i Referenda – Rok 2019 – Wybory do Podlaskiej Izby Rolniczej.

 

W Gminie Rajgród wybieranych będzie 2 członków rady powiatowej podlaskiej izby rolniczej.

 

Zapraszamy osoby uprawnione, tj. podatników podatku rolnego, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego do wzięcia udziału w wyborach.


Załączniki:

Sekretarz Gminy

Piotr Milewski