Msza św. i V Sympozjum Regionalne

dodano: 2019-07-12 09:11:34

O godz. 12:00 w Kościele pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie miała miejsce msza święta w intencji mieszkańców parafii oraz samorządu lokalnego koncelebrowana przez Ks. Dziekana Hieronima Mojżuka, w której czynny udział wzięli przedstawiciele samorządu gminy.

Po zakończeniu mszy świętej, rozpoczęło się  V sympozjum z okazji 500-lecia parafii. Gości i parafian przywitał Proboszcz Ks. Dziekan Hieronim Mojżuk oraz Burmistrz Rajgrodu  Ireneusz Gliniecki.

Zebrani wysłuchali trzech referatów poświęconych historii rajgrodzkiej parafii.

Pierwszy referat pt. „Kościoły i proboszczowie przez 500 lat istnienia Parafii Rajgród” zrelacjonował Janusz Sobolewski- lokalny historyk.

Referat pt. „Kult Maryjny w Parafii Rajgród” – wygłosił ks. Maciej Cieślukowski, przypomniał zebranym „Jak głosi tradycja Matka Boża miała objawić się na maleńkiej wysepce Jeziora Rajgrodzkiego w pobliżu drewnianego kościoła. Na tej wysepce wierni zbudowali kapliczkę i umieścili w niej obraz. Druga wersja podaje, że pewnego razu rybacy wyłowili skrzynię, w której znajdował się obraz Madonny z Dzieciątkiem. W nocy jeden z rybaków miał sen podczas którego Maryja orzekła, że chciałaby aby ów obraz umiejscowić na małej wysepce naprzeciw kościoła. Oba przekazy sprowadzają nas na ową wysepkę nazywaną przez miejscowych- Grądzik. Z pewnością na wysepce znajdowała się kapliczka, po której do niedawna odnaleźć można było podłogę. Do wysepki prowadziła usypana grobelka...”

Ostatni referat „500 lat historii parafii Rajgród” zaprezentował ks. Proboszcz Hieronim Mojżuk. „…Rzymskokatolicka parafia w Rajgrodzie najprawdopodobniej założona została już w pierwszej połowie XV w. za panowania księcia Witolda lub Zygmunta Kiejstutowicza (1432 - 1440), kiedy to Rajgród był grodem i następnie miastem litewskim. W 1519 r. tuż po święcie Narodzenia NMP (8 września) książę Mikołaj Radziwiłł - kanclerz litewski i wojewoda wileński, właściciel dóbr rajgrodzko - goniądzkich nadał nowy akt fundacyjny dla kościoła w Rajgrodzie...”,

W trakcie referatów, przedstawiono prezentację dotyczącą historii parafii, przygotowaną przez Urząd Miejski w Rajgrodzie.

Podsumowujące słowo na zakończenie Sympozjum wygłosił  Burmistrz Rajgrodu. Następnie Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki, Zastępca Burmistrza Piotr Milewski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie Marek Bućko, przekazali na ręce ks. Proboszcza Hieronima Mojżuka kamienną tablicę upamiętniającą 500 lecie rajgrodzkiej parafii.

Na zakończenie Burmistrz Rajgrodu wręczył gościom pamiątki, wykonane własnoręcznie przez „Klub Nowoczesnej Pani Domu” metodą decoupage.

 

 Prezentacja: V Sympozjum Regionalne pt. 500-lecie Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie.pdf


Dom Kultury w Rajgrodzie