Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. S. Jopka

dodano: 2019-08-06 07:07:34

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku i Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” zapraszają utalentowane wokalnie osoby do wzięcia udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka.


Celem konkursu jest popularyzacja utworów z repertuaru Zespołu „Mazowsze", a także szeroko pojętego polskiego folkloru w wersji stylizowanej oraz propagowanie śpiewu. Uczestnicy będą musieli przygotować dwa utwory z repertuaru PZLPiT „Mazowsze” – po jednym z każdej z dwóch obowiązujących list. Podczas  występu konkursowego uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie jednego z przygotowanych utworów (kompozycja zostanie wybrana przez jury spośród dwóch przygotowanych przez uczestnika). Jeśli komisja konkursowa uzna za stosowne, uczestnik może zostać poproszony o zaprezentowanie drugiej z przygotowanych kompozycji. Kategorie wiekowe uczestników to: 9–14 lat, 15–19 lat, 20–25 lat oraz 26+. Nagrody w każdej kategorii to 6 tysięcy złotych za pierwsze miejsce, 4 tysiące za drugie i 2 tysiące za trzecie.
 
Pierwszy etap przesłuchań konkursowych odbędzie się w 16 ośrodkach regionalnych – instytucjach partnerskich w całej Polsce. Uczestników z województwa podlaskiego zapraszamy 3 października do Spodków WOAK przy ul. św. Rocha 14 w Białymstoku. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 września. Drugi etap konkursu wraz z Koncertem Galowym odbędzie się 23-26 października 2019 r. w siedzibie PZLPiT „Mazowsze” w Otrębusach pod Warszawą.
 
Zgłoszenia (wraz ze zgodą i oświadczeniem RODO) należy wysyłać do 16 września, mailowo na adres konkurs.jopek@woak.bialystok.pl lub pocztą tradycyjną na adres: WOAK w Białymstoku, ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok z dopiskiem „Konkurs im. Jopka”.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:Źródło: WOAK Białystok