Pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy

dodano: 2019-08-28 10:02:28

Informacja dotycząca wniosków o szacowaniu szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy w 2019 roku. Burmistrz Rajgrodu informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy w 2019 r.

Oszacowanie zakresu i wysokości szkód dokonuje komisja w przypadkach:

  • uprawy kukurydzy na kiszonkę i kukurydzy na ziarno na glebach Kat. I - bardzo podatne na suszę (WOD<127,5 mm) - zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej tylko te uprawy zostały dotknięte zagrożeniem suszą;
  • straty w uprawach wynoszą ponad 30% łącznej wartości szacowanych szkód.

Wnioski dostępne są w pokoju Nr 1 Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie oraz na stronie internetowej pod adresem:

https://puw.bip.gov.pl/szacowanie-szkod-w-rolnictwie-wnioski/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html


Uwaga:

Rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione wnioski, do których konieczne jest dołączenie kopii wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 składanego do ARiMR .

Wszystkich rolników poszkodowanych w wyniku suszy proszę o niezwłoczne składanie wniosków w tutejszym Urzędzie Miejskim, pokój nr 1.


Referat Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w RajgrodzieZałącznik: