Od 1 września zmiany w stypendiach szkolnych

dodano: 2019-09-02 12:07:03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie informuje, że dnia 30.08.2019 r. Rada Miejska w Rajgrodzie przyjęła Uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała przewiduje możliwość przyznania stypendium w trzech  formach:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w różnorakich zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych oraz wykraczających poza obszar realizowanego
w szkole planu nauczania, a także udziału w zajęciach pozalekcyjnych, a w szczególności:

a) kosztów udziału w zajęciach muzycznych, tanecznych i sportowo-rekreacyjnych realizowanych poza szkołą, włącznie z zakupem stroju wymaganego do udziału w tych zajęciach, zakupem lub wypożyczeniem instrumentów,

b) kosztów udziału w organizowanych przez szkołę wyjściach do instytucji kultury i wycieczkach edukacyjnych, szkolnych, koloniach i obozach sportowych lub tematycznych (kolonie i obozy, które odbywają się w lipcu i sierpniu refundowane na podstawie rachunku przedstawionego do dnia określonego w  decyzji administracyjnej;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności zakupu:

a) tradycyjnych i multimedialnych podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, książek do nauki języków, lektur szkolnych (audiobooków) itp.,

b) tornistra, plecaka lub torby szkolnej (1 szt. na rok szkolny),

c) obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (adidasy, trampki, tenisówki- łącznie 3 pary w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec), cena

jednostkowa nie może przekroczyć 300,00 zł za parę,

d) stroju na zajęcia wychowania fizycznego (w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec) obejmującego:

- dres – dwa komplety (2 bluzy i 2 pary spodni), cena jednostkowa za komplet nie może przekroczyć 300,00 zł,

- koszulki na zajęcia sportowe – 4 szt.,

- spodenki, leginsy – 4 szt.,

e) stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie (w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec) obejmującego:

- strój kąpielowy - 1 szt.,

- klapki - 1 para,

- czepek – 1 szt.,

- okulary pływackie – 1 szt.,

f) artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier milimetrowy, bibuła, brystol, papier do drukarki ( 2 ryzy) flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),

g) przyborów do nauki zawodu,

h) tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, itp.,

i) tuszy do drukarek komputerowych (1 komplet na semestr), multimedialnych programów edukacyjnych odpowiadających przedmiotom nauczanym w szkole,

j) komputera, oprogramowania komputerowego – 1 szt. raz na pięć lat (system operacyjny, oprogramowanie biurowe - edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.); urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, klawiatura, myszka, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, modem, router, itp. ) wykorzystywanych do celów dydaktycznych, wraz z zakupem dostawy usługi internetowej za okres od września do czerwca roku następnego,

k) okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego oraz innych przedmiotów rehabilitacyjnych przepisanych przez lekarza i uznanych za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej w zakresie nierefundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub z pomniejszeniem refundacji,

l) określonych przez szkołę dodatkowych przedmiotów lub usług związanych z profilem nauki, zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole wymagane lub zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę,

m) kosztów dojazdu do szkoły lub kolegium środkami komunikacji publicznej.

n) biurko, krzesło do biurka, regał na książki, lampka na biurko,

Stypendium  szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

O pomoc materialną  o charakterze socjalnym  mogą się ubiegać się  rodzice,  u który dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto.  

Nie ulegają zmianie terminy składania wniosków,  które  składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie , po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły terminach:  od 1 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 do 15 października każdego roku szkolnego.   Kwoty stypendium szkolnego  w roku szkolnym 2019/2020 nie ulegają zmianie i wynoszą: 100,00 zł miesięcznie dla osób uczących się w szkołach podstawowych oraz 112,00 zł dla  osób uczących się w szkołach ponadpodstawowych oraz  124,00 zł miesięcznie  oraz dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.  Wnioski do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.

Treść regulaminu w załączeniu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numer telefonu 86 272 18 45.


Regulamin.pdf

 

Joanna Katarzyna Hader

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie