Komunikat ws. odpadów wytwarzanych przez osoby z koronawirus

dodano: 2020-04-03 14:50:50

Komunikat ws. odpadów wytwarzanych przez osoby z potwierdzonym wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, odpady wytwarzane przez osoby przebywające na kwarantannie domowej z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19, ale przechodzących proces leczenia w domu (objętych jednocześnie kwarantanną), należy umieścić w dodatkowym worku (tj. w dwóch workach) i wyrzucić do śmietnika/altany śmietnikowej, gdzie gromadzone są odpady komunalne. Worek ten należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.