NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

dodano: 2020-05-11 10:28:10

Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej odnoście wznowienia działalności bibliotek informujemy, że Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie wraz z Filiami funkcjonuje od 04.05.2020 r. według następujących zasad:

  1. Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązekzasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka itp.).
  2. Przyniesione książki Czytelnik pakuje do jednorazowej torby i zostawia w specjalnie wyznaczonym miejscu. Oddane książki „wędrują” do kwarantanny!Po 3 dniach zostaną odpisane z konta Czytelnika i włączone do księgozbioru.
  3. Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony! Książki podaje bibliotekarz!
  4. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcemy wypożyczyć. Można to zrobić na 3 sposoby:
  • spisać na kartce
  • przesłać mailem na adres bibliotekas@op.pl
  • zamówić przez telefon (86) 272 14 85
  1. Stanowisko obsługi Czytelnika znajduje się w korytarzu Biblioteki. Zgodnie z wymogami epidemicznymi wyposażone jest w płyn do dezynfekcji dłoni, a lada biblioteczna zapewnia odstęp 2 metrów pomiędzy bibliotekarzem a Czytelnikiem.
  2. Bibliotekarze obowiązkowo stosują środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki)

 

 


Zapraszamy :)
Anna Arciszewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie