XXII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2020-07-28 11:08:27

27 lipca 2020 r. miała miejsce XXII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwołana w trybie nadzwyczajnym. Obrady rozpoczęły się o godzinie 12:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Głównym powodem zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność wniesienia do budżetu środków w związku z otrzymanym dofinansowaniem przez Szkołę Podstawową w Rydzewie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Tajemnice świata nauki – kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie”.

Podczas obrad, Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2020,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2020-30.

W trakcie obrad drużynowy – Kacper Bućko zaprosił zebranych na osiemnaste urodziny 4 RDH „Ora et labora”.

 

 

Natalia Pogorzelska
Biuro Rady