Drugi etap konsultacji - Spacer Badawczy

dodano: 2020-10-01 09:34:46

Spacer Badawczy jest kolejną techniką konsultacyjną realizowaną w ramach rozszerzonych konsultacji społecznych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na obszarze wsi Woźnawieś.

Zakończyliśmy pracę punktu konsultacyjnego, który był pierwszą z technik przewidzianych w procesie pogłębionych konsultacji społecznych jakie prowadzi Gmina Rajgród.

 

Na przełomie sierpnia i września, tj. 21.08.2020 – 18.09.2020 roku zaprosiliśmy Państwa -  mieszkańców naszej gminy do odwiedzenia punktu konsultacyjnego mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie  przy ulicy Warszawskiej 32 oraz w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Woźnawieś.  Punkt ów był pierwszą z technik przewidzianych w procesie pogłębionych konsultacji społecznych jakie prowadzi Gmina Rajgród.  Przez te dni, zachęcaliśmy do zapoznania się z założeniami procesu planistycznego i konsultacyjnego, do zgłaszania swoich uwag i dzielenia się z nami swoimi pomysłami.

 

Tymczasem… Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na kolejny etap konsultacji.

 

Spacer Badawczy jest kolejną techniką konsultacyjną realizowaną  w ramach rozszerzonych konsultacji społecznych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na obszarze wsi Woźnawieś.

Celem spaceru badawczego będzie spojrzenie na przestrzeń z perspektywy jej użytkowników oraz ekspertów i specjalistów, identyfikacja problematycznych miejsc i sytuacji, zebranie oczekiwań i pomysłów na rozwój badanego terenu.

Dzięki pogłębionym konsultacjom chcemy poznać opinie jak największej liczby osób zainteresowanych przestrzenią naszej gminy, by lepiej móc dostosować mpzp do lokalnych potrzeb i wspólnie wypracować rozwiązania. Zapraszamy do udziału w konsultacjach – zachęcają urzędnicy z Rajgrodu.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 5 października 2020 r. mailowo na adres: beata.kotarska@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl lub telefonicznie: 86 272 19 58, 86 272 19 51.

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy transport po wcześniejszym uzgodnieniu do dnia 5 października 2020 r. z panią Beatą Kotarską – Urząd Miejski w Rajgrodzie, pokój nr 22, tel. 86 272 19 58.

Spacer odbędzie się we środę , 7 października. o godzinie 9:30.

Zbiórka w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 32 (następnie przejazd do miejscowości Woźnawieś).

Do zobaczenia!


Więcej informacji na stronie poświęconej konsultacjom: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/91773b72ad0ad11/konsultacje_metod_na_podniesienie_jakoci/


Kirownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami,
Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

Beata Kotarska