Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

dodano: 2020-10-09 14:57:57

Burmistrz Rajgrodu podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Wykaz został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/dcd87a03a4ff207/2020/_sprzeda_i_dzierawa_nieruchomoci_2020/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zbycia-i-oddania-w-dzierzawe.html


Joanna Grabowska

Urząd Miejski w Rajgrodzie