Warsztaty plastyczne w Klubie Seniora „Stokrotka”

dodano: 2020-10-14 13:05:43

W Dniu 12 października odbyły się warsztaty plastyczne z pierwszą grupą seniorów, którzy pragną wziąć udział w Projekcie „Rajgród Seniorom”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Zajęcia prowadziła Pani Barbara - terapeuta zajęciowy. Uczestnicy wykonywali z dostępnych,  w naturze i na strychach materiałów podstawki pod znicze. Podstawę stanowiło wykonane we własnym zakresie cementowe serce. Zdobienie wyraża kreatywność uczestników projektu. Dołączone zdjęcia pokazują zaangażowanie i wyniki pracy.

Następne grupy mają zaplanowane warsztaty 16 i 19 października.

Serdecznie zapraszamy.


Koordynator projektu

Marzanna Piotrowska