Sprawozdanie z konsultacji społecznych

dodano: 2020-11-17 14:06:17

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 174/20 z dnia 29 października 2020 r. konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od dnia 30 października 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 

 

Zastępca Burmistrza

Piotr Milewski