Podsumowanie inwestycji na terenie Gminy Rajgród.

dodano: 2016-11-16 12:36:35

Rok 2016 na terenie Miasta i Gminy Rajgród jest niezwykle bogaty w projekty inwestycyjne. To właśnie 10 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanych projektów na terenie Ziemi Rajgrodzkiej.

Na uroczyste podsumowanie przybyli licznie zaproszeni goście:


- posłowie na Sejm: Kazimierz Gwiazdowski i Robert Tyszkiewicz,

- Dyrektor Biura Poselskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego - Jędrzej Łucyk,

- Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego - Jarosław Dworzański

-Marszałek Województwa Podlaskiego - Jerzy Leszczyński,

- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego - Mieczysław Bagiński i Jacek Piorunek,

- Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - Elżbieta Filipowicz i Urszula Wojszel - zastępca dyrektora tegoż departamentu

- Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - Agnieszka Aleksiejczuk i Grzegorz Stelmaszek - zastępca dyrektora tegoż departamentu

- Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Piotr Dzierżanowski

- Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku - Cezary Mielko

- Wicestarosta Powiatu Grajewskiego - Alicja Rutkowska

- Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego -Stanisław Kossakowski

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wGrajewie - Andrzej Jabłoński

- Prezes Powiatowego Zarządu OSP w Grajewie i Burmistrz Miasta Szczuczyn – Artur Kuczyński

- inspektor nadzoru budowlanego - Marian Grabowski

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie, radni i sołtysi Gminy Rajgród, pracownicy UM w Rajgrodzie


Z uwagi na to, że czwartkowa konferencja poprzedziła Narodowe Święto Niepodległości, seniorzy z ,,Klubu Stokrotka’’ w Rajgrodzie zaprezentowali kilka pieśni patriotycznych.


Burmistrz Rajgrodu, Ireneusz Gliniecki na wstępie powiedział: ,,Szanowni Państwo, mili goście, rozpoczęliśmy taką patriotyczną nutą i tak naprawdę to pozostaniemy w takim klimacie, ponieważ będziemy mówić o inwestycjach, o tym, jak rozwija się nasza mała społeczność, nasza Ziemia Rajgrodzka, a myślę że rozwija się całkiem fajnie. Powiemy o konkretach, o rzeczach namacalnych, które można zobaczyć, za chwilę zobaczymy to na slajdach. Żeby Gmina Rajgród mogła się dalej rozwijać, wszyscy, którzy są na tej sali, muszą się do tego przyczynić i czynią to. Będziemy dziękować, słowo dziękuję padnie dziś często. My wszyscy, jak tu jesteśmy, budujemy naszą małą ojczyznę, w tym przypadku Ziemię Rajgrodzką’’.


Następnie Burmistrz Rajgrodu, szczegółowo opowiedział o zrealizowanych inwestycjach przedstawiając zdjęcia przed i po realizacji zadań. Omówione zostały następujące inwestycje:

- przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej 61 do Turczyna

- przebudowa drogi gminnej publicznej Woźnawieś – Podrzecze

- termomodernizacja remizy strażackiej – świetlicy wiejskiej w Rydzewie

- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Matnia- Kuligi

- przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Miecze

- przebudowa drogi gminnej publicznej w Rybczyźnie

- stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej

- oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i wymiana istniejącego źródła ciepła w Gimnazjum


Kolejnym punktem konferencji były wystąpienia gości. Głos zabrali następujący prelegenci posłowie na Sejm RP - Kazimierz Gwiazdowski i Robert Tyszkiewicz, Marszałek Województwa Podlaskiego - Jerzy Leszczyński, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego - Jarosław Dworzański, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego - Jacek Piorunek, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Piotr Dzierżanowski i Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego - Stanisław Kossakowski. Dyrektor Biura Poselskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński - Jędrzej Łucyk, odczytał list do Burmistrza Rajgrodu, jaki skierował wiceminster Jarosław Zieliński.


W dalszej kolejności uczestnicy konferencji przejechali do remizy strażackiej – świetlicy wiejskiej w Rydzewie, gdzie ks. Dziekan Hieronim Mojżuk, proboszcz parafii NNMP w Rajgrodzie pobłogosławił nowy obiekt.


Prezes OSP w Rydzewie i zarazem sołtys tej miejscowości, Zdzisław Machul w imieniu własnym, druhów strażaków i mieszkańców Rydzewa podziękował Burmistrzowi Rajgrodu, Ireneuszowi Glinieckiemu za dotrzymanie obietnicy wyborczej, tj. podjęcie decyzji o przebudowie budynku. Kiedy jesienią 2014 r. Ireneusz Gliniecki jako kandydat na Burmistrza Rajgrodu zapytał mieszkańców Rydzewa, czego od niego oczekują, oni odpowiedzieli, że będą wdzięczni, jeśli do życia przywróci się tę świetlicę. Ireneusz Gliniecki już jako Burmistrz słowa dotrzymał.


Wręczenie drobnych upominków zasłużonym gościom i degustacja regionalnych produktów Ziemi Rajgrodzkiej zakończyły listopadowe spotkanie.
Filmy "Inwestycje w mieście i gminie Rajgród w 2016 roku.":


iTV

żródło Wrota Podlasia ( https://tv.wrotapodlasia.pl/itv/100909/Inwestycje_w_miescie_i_gminie_Rajgrod_w_2016_roku_.html )żródło Grupa Medialna Narewhttp://www.narew.info/wiadomosci/12519,rajgrod-podsumowanie-projektow-inwestycyjnych-w-mi )Ewa Święcińska