top1top2top3
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886B w miejscowości Kosiły

Gmina Rajgród realizuje zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886B w miejscowości Kosiły” w ramach Programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.Powiat Grajewski zawarł z Gminą Rajgród umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji wymienionego powyżej zadania.


Zadanie w swoim założeniu ma na celu poprawę warunków drogowych, jak również zespolenie układu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą powiatową na obszarze gminy Rajgród. Realizacja zadania przyczyni się do radykalnej poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz jakości życia mieszkańców wsi, miejscowości sąsiednich jak i powiatu grajewskiego.


W ramach złożonego wniosku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o dofinansowanie na ww. zadanie Gmina Rajgród zakwalifikowała się na 4 pozycji do dofinansowania na rok 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.


Wartość udzielonego zamówienia: 1 887 290,66 zł, w tym 782 114,00 zł dofinansowania z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.


12 czerwca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie ww. zadania z Wojewodą Podlaskim.


18 maja 2017 r. została zawarta umowa na realizację ww. zadania z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. W tym samym dniu przekazano nastepiło przekazanie terenu robót.


12 października 2017 r. został dokonany odbiór przebudowywanej w Kosiłach drogi. Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego oraz poboczy. Wykonano również chodniki, wyniesione przejście dla pieszych, wyspę uspokajającą ruch na wjeździe do miejscowości i przystanek komunikacyjny oznaczony linią przystankową na jezdni oraz zjazdy do posesji i pól.


Droga w Kosiłach przed przebudową

   


Droga w Kosiłach po realizacji inwestycji


Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
http://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
http://lgd-bdn.pl
http://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO

OGŁOSZENIE

UWAGA ZMIANA TERMINU

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie informuje, iż dnia 25.09.2018r. (wtorek) w godzinach od 8:00 do 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Miasta i Gminy Rajgród tzn.:

  • Rajgród (wszystkie ulice), Kolonia Prawa i Kolonia Lewa w Rajgrodzie, Wojdy, Rybczyzna, Woźnawieś, Karczewo, Orzechówka, Czarna Wieś, Kosiły, Skrodzkie, Przestrzele, Bukowo, Karwowo, Kołaki, Rydzewo, Miecze, Wólka Piotrowska, Wólka Mała, Danowo, Turczyn, Kosówka, Bełda, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Stoczek, Kozłówka, Ciszewo i Biebrza.

W/w przerwa spowodowana jest prowadzoną inwestycją - włączeniem nowego zbiornika wody uzdatnionej na terenie ujęcia wody w Rajgrodzie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Dyrektor ZGKiM w Rajgrodzie

Marek Kostrzewski

Zamknij
Panel facebooka