12345
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

„Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród”

flaga EU

W dniu 30 listopada odbył się odbiór inwestycji pn. „Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród”.
logotypy kolorowe.png

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura  dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Zadanie polegało na zagospodarowaniu części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród i dotyczyło zmian związanych z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego chodnika i schodów, poszerzenia chodnika z montażem obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy), rozbudowy istniejącej linii energetycznej w zakresie oświetlenia parkowego, wykonanie 5 placyków utwardzonych pod stół do gry w piłkarzyki i 4 zestawy do gry w szachy i chińczyka oraz dostawa i montaż stołu do gry w piłkarzyki i zestawów do gry w szachy i chińczyka.

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Rajgród a Województwem Podlaskim całkowita wartość projektu wyniosła 158 000,00 zł, w tym dofinansowanie UE 134 299,97 zł.Referat Inwestycji i Rozwoju

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

01 - zdjęcie przed rozpoczęciem inwestycji.jpg
02 - zdjęcie przed rozpoczęciem inwestycji.jpg
03 - zdjęcie przed rozpoczęciem inwestycji.jpg
04 - zdjęcie przed rozpoczęciem inwestycji.jpg
05 - zdjęcie w trakcie prac.jpg
06 - zdjęcie w trakcie prac.jpg
07 - zdjęcie w trakcie prac.jpg
08 - zdjęcie w trakcie prac.jpg
09 - zdjęcie w trakcie prac.jpg
10 - zdjęcie w trakcie prac.jpg
11 - zdjęcie w trakcie prac.jpg
12 - zdjęcie po zakończeniu prac.jpg
13 - zdjęcie po zakończeniu prac.jpg
14 - zdjęcie po zakończeniu prac.jpg
15 - zdjęcie po zakończeniu prac.jpg
16 - zdjęcie po zakończeniu prac.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
http://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
http://lgd-bdn.pl
http://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie informuje, że od dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa) zajęcia edukacyjne w szkole zostaną wznowione.


Więcej na temat strajku nauczycieli w gminie Rajgród -->LINK

Zamknij
Panel facebooka