12345
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie – Radosny Promyk.


Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie – Radosny Promyk” złożony przez Gminę Rajgród, znalazł się na 5 miejscu listy projektów pozytywnie ocenionych przez Komisję Oceny Projektów.

 

Wniosek został złożony na początku lutego br. w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji – projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym.

 

Ogólna wartość projektu wynosi 404 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 331 280,00 zł (udział wkładu własnego beneficjenta w budżecie projektu 18%, czyli 72 720,00 zł).

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, konieczna ze względu na zapewnienie rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poprzez zwiększenie dostępności i poprawę standardu infrastruktury edukacyjnej Gminy Rajgród. W ramach projektu planowany jest remont starego budynku przedszkola w celu reaktywacji jego działalności. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: wymianę okien i drzwi (etap zrealizowany w 2008 roku), wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, przeprowadzenie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, remont pomieszczeń sanitarnych łącznie z wykonaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych, remont pozostałych pomieszczeń, wykonanie sieci LAN w jednym pomieszczeniu do pracowni komputerowej dla przedszkolaków. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzenia placówki.

Więcej informacji o wynikach oceny merytorycznej można znaleźć na stronie internetowej: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/konkursy-i-projekty/wnioski-po-ocenie-merytorycznej.html

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
http://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
http://lgd-bdn.pl
http://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie informuje, że od dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa) zajęcia edukacyjne w szkole zostaną wznowione.


Więcej na temat strajku nauczycieli w gminie Rajgród -->LINK

Zamknij
Panel facebooka