top1top2top3
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RAJGRÓD

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU I USTALENIU KOLEJNOŚCI WNIOSKÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH ZADANIA "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RAJGRÓD"


Informuję, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr 95/2016 z dnia 24.02.2016 r. przyznano Gminie Rajgród dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości: 31 809 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięć złotych 0/100). Wnioskowana przez gminę kwota dofinansowania wynosiła: 87 172,40 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa  złote 40/100).

 

          Zgodnie z Zarządzeniem Nr 137/2016 Burmistrza Rajgrodu z dnia 31 marca 2016 r. w roku 2016 usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rajgród, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku odbywać się będzie według  następującej kolejności:

  1. demontaż, transport i unieszkodliwianie lub transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków i nieruchomości stanowiących własność Gminy Rajgród.
  2. demontaż, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych i zlokalizowanych na terenie gminy Rajgród według kolejności wpływu wniosków obejmujących demontaż, transport i unieszkodliwienie.
  3. transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych i zlokalizowanych  na  terenie  gminy Rajgród według kolejności wpływu wniosków obejmujących transport i unieszkodliwienie.

         

          Lista wniosków wybranych do dofinansowania sporządzona zgodnie z wyżej określonymi zasadami dostępna jest w Referacie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tzn. od 700 do 1500  w pokoju nr 23, tel.: 86 272 19 57.

         

          Realizacja wniosków następować będzie do wyczerpania limitu środków finansowych przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, tj. do kwoty 31 809 zł.                                               

 

          Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w 2016 r., będą realizowane w latach następnych.                             

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Anna Bukowska

Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
http://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
http://lgd-bdn.pl
http://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO

OGŁOSZENIE

UWAGA ZMIANA TERMINU

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie informuje, iż dnia 25.09.2018r. (wtorek) w godzinach od 8:00 do 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Miasta i Gminy Rajgród tzn.:

  • Rajgród (wszystkie ulice), Kolonia Prawa i Kolonia Lewa w Rajgrodzie, Wojdy, Rybczyzna, Woźnawieś, Karczewo, Orzechówka, Czarna Wieś, Kosiły, Skrodzkie, Przestrzele, Bukowo, Karwowo, Kołaki, Rydzewo, Miecze, Wólka Piotrowska, Wólka Mała, Danowo, Turczyn, Kosówka, Bełda, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Stoczek, Kozłówka, Ciszewo i Biebrza.

W/w przerwa spowodowana jest prowadzoną inwestycją - włączeniem nowego zbiornika wody uzdatnionej na terenie ujęcia wody w Rajgrodzie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Dyrektor ZGKiM w Rajgrodzie

Marek Kostrzewski

Zamknij
Panel facebooka