XI1XI2XI3XI4
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Bieg Żołnierzy Wyklętych "TROPEM WILCZYM" w Rajgrodzie

Tropem Wilczym - bieg

26 lutego po raz pierwszy w Rajgrodzie odbędzie się Bieg Żołnierzy Wyklętych "TROPEM WILCZYM"!


W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
Z tej okazji 26 lutego w całej Polsce, a także w kilku miejscach na świecie, odbędzie się Bieg Żołnierzy Wyklętych "TROPEM WILCZYM".


Po raz pierwszy taka impreza odbędzie się również w Rajgrodzie!
Zachęcamy do udziału całe rodziny!


TERMIN I MIEJSCE:

  • 26 lutego 2017, Parking przy Gimnazjum w Rajgrodzie ul. Stanki 2
  • 11:30 – Otwarcie biura zawodów
  • do 12:40 – Rejestracja uczestników, odbiór pakietów startowych
  • 13:00 – Start biegu
  • 13:40 – Wspólne zdjęcie
  • 13:40 – Gorąca herbata, posiłek, ciasto
  • 15:30 – Zakończenie imprezy

TRASA: dystans: 1,94 km


Start: parking przy Gimnazjum- promenada wzdłuż jeziora Rajgrodzkiego (do końca ścieżki)- powrót promenadą- skręt w lewo przed boiskiem przy Gimnazjum- okrążenie Gimnazjum- meta: parking przy Gimnazjum.

Mapa:UCZESTNICTWO
• W biegu startować mogą wszyscy, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna oraz (w przypadku dzieci do 10 r.ż.) pod ich nadzorem.
• Limit uczestników biegu wynosi 120 osób.
• Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
• Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
• Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.


ZGŁOSZENIA, OPŁATY
• Zapisy do biegu odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://goo.gl/forms/uME7ySob8LyhfKW93 oraz www.tropemwilczym.pl i pod numerem telefonu: 506081667 do dnia 22.02.2017 lub osobiście 26 lutego 2017 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. 
• Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
• Udział w biegu jest darmowy


NAGRODY
• Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy


ZASADY FINANSOWANIA
• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.


UWAGI KOŃCOWE
• Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
• Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
• Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
• Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
• Kontakt: Elwira Wierzbicka, Tel.: 506081667

 

Organizatorzy:

4 Rajgrodzka Drużyna Harcerska „Ora et labora”

Urząd Miejski w Rajgrodzie

Fundacja Wolność i Demokracja

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
http://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
http://lgd-bdn.pl
http://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka