top2top3top4top5top6
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo
Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Rajgród w 2017 roku

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Rajgród w 2017 r.:

> czytaj więcej...

Śmieciarka

Harmonogram wywozu odpadów w okresie III.2017 - II.2018

Aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Rajgród (marzec 2017 r. - luty 2018 r.)

> czytaj więcej...

śmieciarka

Harmonogram odbioru odpadów.

Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przeznaczonych do odbioru przed posesją do godziny 7:00 rano zgodnie z poniższym harmonogramem. Pojemniki i worki nie udostępnione w powyższy sposób nie zostaną odebrane.

> czytaj więcej...

herb

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały dostępne są po kliknięciu "Czytaj więcej"

> czytaj więcej...

deklaracja - formularz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje są dostępne po kliknięciu "Czytaj więcej"

> czytaj więcej...

herb

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności.

smieciarka

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przeznaczonych do odbioru przed posesją do godziny 7:00 rano zgodnie z harmonogramem.

> czytaj więcej...

herb

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Rajgród

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Rajgród:

> czytaj więcej...

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany został przy ulicy Warszawskiej 2a w Rajgrodzie (teren Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie).

> czytaj więcej...

herb

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Aktualny wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie zamieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej

> czytaj więcej...

herb

SPRAWOZDANIA BURMISTRZA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W załączeniu sprawozdania w formacie PDF.

> czytaj więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

herb Rajgród

KOMUNIKAT dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
http://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
http://lgd-bdn.pl
http://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka