1_03_20202_03_20203_03_20204_03_20205_03_2020
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Struktura Organizacyjna

Burmistrz

Burmistrz

Ireneusz Gliniecki


Referat organizacyjny

Stanowisko

Pracownik Urzędu

Nr telefonu

Nr Pokoju

Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy (Kierownik referatu Organizacyjnego)

Piotr Milewski

86 272-19-43

12

(SEKRETARIAT)

Sprawy kancelaryjno-techniczne

Ewa Borkowska

86 272-19-40

11

Zarządzanie kryzysowe

Anna Rutkowska

86 272-19-55

1

Sprawy kadrowe, organizacyjne i oświatowe

Wiesława Wiśniewska

86 272-19-20

0-1

Działalność gospodarcza, sport i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Marcin Wielencej

86 272-19-57

23

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Paweł Policha

Katarzyna Kujkowska

86 272-19-47

6

Informatyk

Hubert Matysiewicz

86 272-19-57

23

Obsługa rady i promocja gminy

Natalia Pogorzelska

86 272-19-48

5

 

Referat Finansowy

Stanowisko

Pracownik Urzędu

Nr telefonu

Nr Pokoju

Skarbnik Gminy
(Kierownik Referatu Finansowego)

Joanna Andruk

86 272-19-44

8

Księgowość placówek oświaty

Renata Wojtuszko

86 272-19-46

14

Księgowość budżetowa

Ewa Białogrodzka

86 272-19-45

13

Księgowość podatkowa

Barbara Dziełak

86 272-19-50

15

Wymiar podatków

Sylwia Czaplicka

86 272-19-50

15

Naliczanie i rozliczanie płac

Grażyna Kostrzewska

86 272-19-45

13

 

Referat Inwestycji i Rozwoju

Stanowisko

Pracownik Urzędu

Nr telefonu

Nr Pokoju

Kierownik referatu

(Inwestycje i projekty unijne)

Anna Drapczuk

86 272-19-56

18

Zamówienia publiczne

Anna Bukowska

(p. o. Żaneta Chylińska)

86 272-19-56

18

Inwestycje i fundusz sołecki

Dorota Masiewicz

86 272-19-56

18

Zamówienia publiczne i inwestycje

Anna Liszewska

86 272-19-56

18

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

Stanowisko

Pracownik Urzędu

Nr telefonu

Nr Pokoju

Kierownik referatu

(Planowanie przestrzenne i budownictwo)

Beata Kotarska

86 272-19-58

22

Gospodarka gruntami i mieniem komunalnym

Joanna Grabowska

86 272-19-51

19

Drogownictwo

Grzegorz Karulski

86 272-19-49

21

Ochrona środowiska

Monika Obrycka

86 272-19-49

21

Planowanie przestrzenne i budownictwo

Anna Lotkowska

86 272-19-51

19

 

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko

Pracownik Urzędu

Nr telefonu

Nr Pokoju

Kierownik Urzędu Stanu cywilnego

Agnieszka Citkowska

86 272-19-54

2

 

Samodzielne stanowiska pracy

Stanowisko

Pracownik Urzędu

Nr telefonu

Nr Pokoju

Inspektor ds. ochrony danych osobowych

Grzegorz Karulski

86 272-19-51

19

Stanowisko ds. inwestycji i promocji

Jacek Piorunek

86 272-19-40

7

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
http://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
http://lgd-bdn.pl
http://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka