XI1XI2XI3XI4
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Witam, czy była by możliwość wznowienia naszego klubu Jegrznia Rajgród? Myślę że sporo osób by było chętnych do gry z gminy.

Mariusz Pawelczak

Dzień dobry,

pomysł jest świetny. Perspektywicznie w ciągu najbliższych 2-3 lat klub Jegrznia Rajgród dzięki mojej inicjatywie i osób zainteresowanych wznowi działalność.

Z całą pewnością Klub Jegrznia Rajgród będzie miał wielu kibiców. Czy będą piłkarze? - liczę, że tak.

Panie Mariuszu liczę na Pana współpracę w powyższym zakresie.


Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

Smutne, że informacja o dewastacji pomnika żydowskiego rzuca za granicą cień na Rajgród.

Z poszanowaniem
S. Umiński (Francja)

Dzień dobry Panie Stefanie,

W nawiązaniu do Pańskiego maila, mi również jako Burmistrzowi i mieszkańcowi gminy Rajgród jest niezwykle przykro, że wandale niszczą pomnik upamiętniający społeczność żydowską.

Cmentarz żydowski w Rajgrodzie zlokalizowany jest w lesie, na terenie podlegającym Lasom Państwowym, a nie Urzędu Miasta.

Gmina Rajgród słynie z pięknych lasów i Jeziora. Także podzielam Pana zdanie, że dewastacja tego pomnika to cień na wizerunek miasta.

 


Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Rajgrodu,
Ireneusz Gliniecki

Panie Burmistrzu, jestem w posiadaniu starej pieczęci Rajgrodu sprzed kilkuset lat. Uznałem, że właściwym miejscem dla niej jest Urząd, którym Pan kieruje. Jeśli jest Pan zainteresowany propozycją proszę o kontakt.

Marian Milewski

Dzień dobry Panie Marianie, 


Jest nam niezmiernie miło, że są jeszcze osoby gotowe do darowizn i posiadają tak atrakcyjne pamiątki. 

Oczywiście, jestem zainteresowany spotkaniem.

 

Z wyrazami szacunku, 

Burmistrz Rajgrodu 

Ireneusz Gliniecki

Wielce Szanowny Panie Burmistrzu Ireneuszu Gliniecki. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i rozmową telefoniczną z Panią Justyną chciałabym uprzejmie prosić Pana Burmistrza o możliwość spotkania w dogodnym dla Pana Burmistrza terminie. Na spotkaniu chciałabym poruszyć temat realizacji przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości projektu pt. ,,Szansa jest kobietą” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Mam nadzieję, że spotkanie będzie owocne dla obu stron. Z niecierpliwością czekam na ustalenie terminu spotkania.


Z poważaniem,

Anna Śliwińska.

Specjalista Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Dzień dobry Pani Anno,

W nawiązaniu do Pani maila, informuję, że zapraszam Panią na spotkanie 13 czerwca o godz. 10.00 celem omówienia wspomnianego projektu.


Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Rajgrodu,

Ireneusz Gliniecki

Szanowny Panie Burmistrzu, czy istnieje możliwość dzierżawy działki o nr 139/32 położonej w Czarnej Wsi, z przeznaczeniem na rekreację i turystykę przez Stowarzyszenie?

Irena Wiska

Witam,
uprzejmie informuję, że działka nr 139/32 położona na terenie wsi Czarna Wieś została przeznaczona do sprzedaży, w dniu 18 marca 2016 r. odbędzie II przetarg i zapraszamy na przetarg (ogłoszenie o przetargu zostało wysłane do Pani e-mailem). Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (PRZETARGI / 2016 / Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości) - link

Pozdrawiam
Wanda Łacińska
Urząd Miejski w Rajgrodzie
tel.862721949

Jaka jest wysokość opłaty za odbiór śmieci z działek rekreacyjnych w roku 2016? Wiesław Dąbrowski
Dzień dobry,
W odpowiedzi na pytanie o wysokość opłaty za odbiór odpadów z działek rekreacyjnych w roku 2016 informuję, że zgodnie z uchwałą Nr VI/80/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26.06.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, ustalono następujące stawki:
- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 190 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (tzw. odpady zmieszane) - w wysokości 240 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.1399, ze zm.) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z domków letniskowych nie może być dzielona na miesiące ani w żaden inny sposób, jest to opłata ryczałtowa. Jej wysokość nie zależy ani od ilości osób przebywających w różnym czasie na takiej nieruchomości, ani od czasu tego przebywania, ani też od ilości wytworzonych śmieci. Jest ona uśredniona dla wszystkich nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy.

Pozdrawiam,
Ireneusz Gliniecki
BURMISTRZ RAJGRODU

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
http://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
http://lgd-bdn.pl
http://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka