Gmina Rajgród ponownie w inwestycyjnej czołówce

dodano: 2019-10-08 09:20:01

Dwutygodnik „Wspólnota” opublikował ranking wydatków inwestycyjnych – jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce.

W najnowszym rankingu Gmina Rajgród ponownie znalazła się wśród liderów inwestycji. W zestawieniu obejmującym lata 2016 - 2018 w kategorii „Miasta inne” (obejmującej 597 jednostek samorządu terytorialnego) Gmina Rajgród uplasowała się na 13. pozycji  z wydatkami inwestycyjnymi na mieszkańca w wysokości 1 732,17 zł. Jest to najlepszy wynik w województwie podlaskim.

W poprzedniej edycji rankingu wydatków inwestycyjnych za lata 2015-2017, Gmina Rajgród zajęła 29. miejsce w Polsce (2. w woj. podlaskim) w kategorii „Miasta inne” z wydatkami na poziomie 1 017,07 zł na mieszkańca.

Województwo podlaskie, w rankingu województw i miast wojewódzkich, nadal utrzymuje pozycję lidera, z wydatkami 216,16 zł na mieszkańca.

Tak wysoką lokatę w rankingu Gmina Rajgród zapewniła sobie dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa i realizacji licznych inwestycji przy współudziale tych środków. Do najważniejszych zrealizowanych w latach 2016-2018 zdań należy zaliczyć m.in. rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie, rozbudowę stacji uzdatniania wody (w tym: budowę zbiornika wody uzdatnionej, nowy filtr, przebudowę studni głębinowych), rozbudowę sieci wodociągowej, przebudowę dróg gminnych w Rajgrodzie oraz na terenie wiejskim, budowę i przebudowę świetlic wiejskich i remiz OSP, utworzenie miejsc rekreacji (przystani wędkarskiej, placów zabaw i siłowni zewnętrznych).


Referat Inwestycji i Rozwoju