Program sterylizacji/kastracji psów

dodano: 2020-06-08 11:09:18

Urząd Miejski w Rajgrodzie informuje, że do dnia 20 grudnia 2020 r. w Gabinecie Weterynaryjnym w Grajewie, przy ul. Kopernika 27A istnieje możliwość skorzystania z usługi weterynaryjnej polegającej na zabiegu sterylizacji lub kastracji psów.

Zabieg w 80 % finansowany jest przez Gminę Rajgród i Związek Komunalny BIEBRZA. Właściciel lub opiekun psa jest zobowiązany do sfinansowania 20% kosztów zabiegu. W przypadku sterylizacji jest to kwota 36 zł, a w przypadku kastracji kwota 10 zł.

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest wypełnienie przez właściciela/opiekuna psa formularza „Wniosek o wykonanie i częściowe sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji” i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32. Formularze dostępne są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego (pokój Nr 23).

Warunki dofinansowania zabiegu sterylizacji i kastracji:

  1. o dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele psów/inne osoby pod których opieką znajdują się psy, którzy są mieszkańcami Gminy Rajgród;
  2. właściciel psa/osoba pod której opieką pies się znajduje musi przedstawić aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie;
  3. jeden właściciel/osoba pod której opieką pies się znajduje może ubiegać się o dofinansowanie zabiegu dla maksymalnie 2 psów.

Współfinansowany przez Gminę Rajgród program sterylizacji/kastracji psów skierowany jest do właścicieli psów mieszkających na terenie Gminy Rajgród.


W załączeniu formularz wniosku, który można wydrukować i po wypełnieniu dostarczyć do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.Wniosek sterylizacja kastracja